این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

 
- مکان برگزاری کنفرانس: مشهد مقدس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد،  مجتمع آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سپید
- دبیر خانه همایش: مشهد مقدس، انتهای بلوار شهید فکوری، بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی، شهرك دانش و سلامت، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
- کد پستی: 99191-91778
- پست الکترونیک: cong.oei@mums.ac.ir
- تلفن تماس:38790338-051
 


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us