این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > معرفی همایش
.: معرفی همایش

 

در دنیای امروزه و با توجه به رشد سریع علوم مختلف، تحول و نوآوری سازمانی رمز بقای سازمان ها می باشد و باید به طور دائم و پیوسته توسعه یابد. رسیدن سازمان ها به چنین مرحله ای نیازمند فرایند اساسی تحول می باشد. بنابراین مدار نوینی که سازمان ها باید در آن قرار گیرند، مداری است که سازمان‌های یاد گیرنده در آن قرار دارند. سازمان‌های یادگیرنده نیازمند نوآوری در فرایند تحول سازمانی هستند و این امر اساسی‌ترین نوآوری‌ است که مدیران سازمان به آن احتیاج دارند تا بتوانند نوآوری را جهت دار کرده‌، رونق و اشاعه داده و سینرژی بین آنها ایجاد کنند. اینگونه نوآوری ها در نهایت پیشرفت سازمانی را امکان‌پذیر خواهد کرد.

نوآوری و تحول سازمانی در بخش سلامت به دلیل ماهیت پیچیده ای که دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که بایستی با منابع محدود، خدمات با کیفیت مطلوب را به افراد جامعه ارائه دهد. فرایند نوآوری و تحول در چنین سازمانی در راستای تخصیص بهینه منابع، رعایت عدالت در سلامت، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثربخشی خدمات سلامت و... امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

از طرفی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است. به همین علت، تحول و نوآوری در سازمان ها نیز باید مبتنی بر این الگوی باشد. امید است، دستاوردهای علمی سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، راهگشای مدیران، برنامه ریزان و سیاست گذران سازمان ها در جهت بهبود روزافزون اقدامات سازمان و قدم برداشتن در مسیر تحول و نوآوری باشد و بتواند گامی هر چند کوچک در راستای تحقق سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بردارد.

 

 

 Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us