این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > هزینه شرکت در کنفرانس
.: هزینه شرکت در کنفرانس

 

هزینه شرکت در کنفرانس:

نوع

هزینه ثبت نام(ریال)*

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

800,000

کارمندان و اعضای غیر هیئت علمی

600,000

دانشجویان

400,000

  

*هزینه ثبت نام جهت ارائه خدمات در طول کنفرانس، شامل؛ پذیرایی، نهار و پکیج کنفرانس می باشد.


- جهت پرداخت هزینه ها، وارد حساب کاربری خود شده و از منوی خدمات اقدام نمایید.Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us