این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

راهنمای نگارش چکیده مقالات سومین همایش ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

صفحه عنوان:

1.       عنوان مقاله به صورت کامل و شفاف نوشته شود.

2.       نام و نام خانوادگی نویسنده(گان): نویسنده مسئول با علامت * مشخص شود.

3.       رتبه علمی، آخرین مدرک تحصیلی(BSc,MA,MSc,MD,PhD) و وابستگی سازمانی برای کلیه نویسندگان ذکر شود.

4.       آدرس کامل نویسنده مسئول ذکر شود(نشانی دقیق پستی، شماره تماس همراه و ثابت، پست الکترونیک)

اجزاء چکیده فارسی: چکیده باید به شکل ساختاریافته و حداکثر در 300 کلمه نگاشته شود و شامل موارد زیر باشد:

1.       زمینه و هدف

2.       روش پژوهش

3.       یافته ها

4.       نتیجه گیری

5.       واژه های کلیدی(بین 3 تا 6 کلمه)

راهنمای تنظیم متن چکیده:

1.       چکیده باید در نرم افزار Word در اندازه A4  و با فاصله سطر 1.15 سانتی متر نگاشته شود.

2.       عنوان مقاله فونت B Titr 14

3.       متن چکیده فونت B Nazanin 12

4.       عناوین چکیده(زمینه و هدف، روش پژوهش و...): فونت B Nazanin/Bold 12

 

 

 

 

 

 

 Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us