این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


اطلاعیه شماره 5: اختصاص امتیاز فرهنگی به اعضای محترم هیئت علمی

به اطلاع اساتید محترم می رساند، با توجه به مصوبات کمیسیون تخصصی فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه، امتیاز فرهنگی به اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اختصاص داده خواهد شد.


ادامه مطلب1397/11/27


اطلاعیه شماره 3: عناوین مقالات برگزیده بخش سخنرانی و پوستر اعلام شد

به اطلاع اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم می رساند، عناوین مقالات بخش سخنرانی و پوستر سومین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط کمیته علمی همایش اعلام شد.


ادامه مطلب1397/11/16

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر


Contact Us
Email: info@faraznet.net
Address:Shiraz,IranHamayeshnegar
 Online portal management and Arbitration Conference

                                        

Follow Us